Programul formativ

Program formativ de bază/complementar în psihoterapie

specialitatea Gestalt terapie integrativă

Avizat profesional de catre

Colegiul Psihologilor din Romania

Formatorii din Austria sunt pregatiti si apartin de OAGG/IG (Departamentul de Gestalt-terapie integrativa al Grupul de lucru austriac pentru terapie si dinamici de grup)

In functie de programul formatorilor si de circumstantele actuale, ordinea seminariilor poate sa difere!

Gasiti calendarul seminariilor din primii 2 ani (2022-2023) aici.

 • pentru urmatorii 2 ani (2023-2024) va fi anuntat din timp.

ANUL 1

 Formator Nr. ore Tematica
Mag. Liselotte Nausner

Detalii despre formatoare AICI.

16 ore Introducere în Gestalt terapie integrativă

1.      istorie și fundamente teoretice

Sunt prezentate în formele lor fundamentale abordările teoretice esențiale și teoreticienii importanți la care fac referire Fritz și Laura Perls și pe care a fost construită teoria gestalt terapiei. Totodată, aspectele teoretice ale programului formativ și ale terapiei de formare sunt conceptualizate și clarificate.

2.      baze filozofice ale Gestalt terapiei

Seminarul este o inițiere în hermeneutică și fenomenologie, oferind o baza filozofică pentru gestalt terapie. Punctele cheie sunt teme selectate din filozofia lui Edmund Husserl și fenomenologia lui Maurice Merleau-Ponty. Conceptele terapeutice principale ale gestalt terapiei despre teoria percepției și antropologie sunt prezentate și discutate ca fundații teoretice pentru activitățile terapeutice.

Mag. Liselotte Nausner

Detalii despre formatoare AICI.

 

  16 ore Teorii psihologice relevante pentru domeniul psihoterapiei

Sunt prezentate teorii generale psihologice, în evoluția lor istorică, de la origine până la dezvoltările ulterioare, precum și semnificația lor pentru psihoterapie. Pe baza rezultatelor cercetărilor actuale despre dezvoltarea copilului, despre atașament și din domeniul neuro-psihologiei, este conceptualizată o psihologie de cunoaștere relevanta pentru terapie, care pune accentul în special pe descoperirea structurilor psihice, formarea  prin diferențiere, regularizare și internalizarea experiențelor relaționale. Aspecte particulare ale descoperirilor din domeniul cognitiv, emoționale și social sunt completate și integrate modelului psihologic prezentat.

Mag. Liselotte Nausner

Detalii despre formatoare AICI.

 

16 ore Aspecte ale dezvoltării patologice relevante pentru psihoterapie

Se abordează aspecte ale vieții psihice, de la dezvoltarea sănătoasă (un contact corespunzător cu sine și cu ceilalți) într-un mediu “suficient de bun” până la probleme de dezvoltare specifice unor faze ale contactului, sunt descrise dereglări ale interacțiunii (tulburări, deficiențe, conflicte, traume) și posibilele lor impacturi structurale patologice asupra auto-reglării organismice și a contactului sănătos. Experiențele relaționale eșuate și impactul lor în experiența individuală și relațională devin punctul de plecare al unei atitudini terapeutice utile și al unor activități terapeutice corectoare.

Mag. (FH) Sabine Zankl, MSc

Detalii despre formatoare AICI.

16 ore Etica în psihoterapie

În prim plan se afla întrebările etice practice ale psihoterapiei: abordarea terapeutului, obligațiile profesionale, greșelile de abordare, apropierea și depărtarea, dependența, banii. Însă în egală măsură își găsește loc și modul de lucru cu clienții: stilul terapeutic, obligația de a informa, contractul terapeutic, gestionarea plângerilor, abuzul ideologie, economic sau sexual.

Etica psihoterapeutică are și un fundal: de unde vin definițiile cuvintelor „bolnav” și „sănătos”? Cum se clasifică psihoterapia într-o etică generală a sănătății?

Partea practică: se vor discuta diferite abordări etice (deontologic și teologic, etica de responsabilitate și discurs) cu exemple din practica formatorilor și jocuri de rol pentru ilustrare.

Ulrike Resch, MSc. 

Detalii despre formatoare AICI.

30 ore Mijloace creative folosite în Gestalt terapia integrativă

În acest seminar sunt studiate principalele mijloace creativ-terapeutice pe care le folosim în Gestalt terapia integrativă.

Partea practică: prin aplicații practice (desene, sunete, colaje, jocuri etc.) participanții capătă siguranța că pot folosi aceste metode și cu clienți specifici. Pe partea dezvoltării de sine se lucrează centrat pe experiență, confruntare și exercițiu.

Dr. Günther Ditzelmüller

Detalii despre formator AICI.

30 ore Lucrul scenic

Bazele teoretice și modul procesual – metodic al lucrului scenic (ale punerii în scenă) sunt înfățișate ca fiind orientate pe proces, pe evaluarea ciclului contactului, pe punerea în act în cadrul terapeutic.

Partea practică: spectrul lucrului scenic în formarea în Gestalt terapie integrativă variază de la tehnica clasică a “scaunului gol” până la evocarea unor scene complexe care pot fi dramatizate și prelucrate în cele mai diferite moduri, în cadre terapeutice variate: individual sau grup.

Dr. Ingeborg Netzer, MSc

Detalii despre formatoare AICI.

30 ore Lucrul terapeutic orientat pe corp

Printr-o combinație de auto-cunoaștere și pregătire profesională se ajunge mai aproape de cele trei nivele de intervenție în terapia corporală, din perspectiva Gestalt terapiei integrative:

a) abordarea și întărirea semnalelor non-verbale

b) contactul direct

c) procesul corporal autonom

Partea practică: sunt prezentate domeniile de aplicabilitate și sunt exersate tehnicile care „catalizează” (care provoacă) și cele „nutritive” (care susțin și încurajează).

Anca Nicolae 16 ore Elemente de psihodrama clasica

Concepte de baza in psihodrama clasica: spontaneitate, creativitate, tele, intamplare versus povestire.

Instrumente si tehnici specifice psihodramei: concretizarea, amplificarea, inversiunea de rol, dublul, oglinda, scaunul gol, proiectia in viitor, solilocviul, fotografia.

Dinamica grupului: principiul egalitatii si circularitatii, relatii intersubiective, respectarea adevarului subiectiv, dinamica fuziune/individuare/alteritate in grup.

Partea practică: prezentarea interactiva a metodologiei psihodramatice. Antrenarea grupului in scopul activarii factorului spontaneitate/creativitate si diminuarii scenariilor pre-existente. Exemplificarea dinamicii Eu Actor/ Eu Observator pentru a intelege in ce consta procesul schimbarii in interventia psihodramatica.

Dr. Ulla Diltsch

Detalii despre formatoare AICI.

20 ore Dinamica de grup și analiza de proces – bazele teoretice ale dezvoltării terapiei de grup

În acest curs sunt explicate concepte ale dinamicii de grup cu ajutorul auto-conștientizării și reflexiei. Acestea sunt folosite în practica metodică în grup (practicum).

Partea practică: procesele de grup sunt evaluate și diagnosticate iar apoi rolurile și modelele de transfer sunt analizate. Cu ajutorul proceselor și procedurilor sunt discutate abordări teoretice specifice Gestalt terapiei integrative dar nu numai.

Dr. Ulla Diltsch

Detalii despre formatoare AICI.

20 ore Observarea proceselor de grup

Scopul observării grupurilor este descoperirea importanței grupului social ca determinant fundamental al biosferei noastre.

Partea practică: prin exerciții și experimentare directă se trece de la perspectiva participantului la perspectiva observatorului. Crearea unui protocol de studiu face posibilă o dezbatere pe baza teoriei și practicii Gestalt terapiei integrative a analizei procesului de grup cât și a dinamicii grupului.

 

Monika Wahlmüller, MSc

(auto-cunoaștere și dezvoltare personală în grup)

Detalii despre formatoare AICI.

48 ore Partea practică anul 1: în primul an se pune accent pe procesul de auto-conștientizare. La sfârșitul primului an se realizează o evaluare preliminară care oferă persoanelor în formare un feedback cu privire la nivelul personal de auto-cunoaștere.
Auto-cunoaștere și dezvoltare  personală individuală Minim 10 ore Partea practică: auto-cunoaștere și dezvoltare personală; abordarea unor aspecte dificil de atins și lucrat în cadrul grupului.

Total ore anul 1: 268 ore.

 • ore de formare teoretică și aplicativă cu formatorii: 210 ore.
 • ore de autocunoaștere și dezvoltare personală, în grup și individuală58 ore(minim). 

 

ANUL 2

 Formator  Nr. ore  Tematica
Mag. Petra Klampfl, MSc

Detalii despre formatoare AICI.

20 ore Intervenția în criză – prima parte

Înțelegerea crizelor și a dezvoltării lor, recunoașterea și evaluarea posibilelor pericole din timpul crizelor și de asemenea contactul cu crizele (teorie și practică in cadrul Gestalt terapiei integrative).

Partea practică: accentul se pune cu preponderență pe exerciții și administrarea de metode de intervenție în timp de criză (cu ajutorul lucrului în triade, jocului de rol și a studiului de caz).

Mag. Petra Klampfl, MSc

Detalii despre formatoare AICI.

 20 ore Intervenția în criză – partea a 2-a

Înțelegerea crizelor și a dezvoltării lor, recunoașterea și evaluarea posibilelor pericole din timpul crizelor și de asemenea contactul cu crizele (teorie și practică), din perspectiva Gestalt terapiei integrative.

Partea practică: accentul se pune cu preponderență pe exerciții și administrarea de metode de intervenție în timp de criză (cu ajutorul lucrului în triade, jocului de rol și a studiului de caz).

Dr. med. Eduard Czamler

Detalii despre formator AICI.

40 ore  Diagnostic – proceduri

Introducere în tehnica interviurilor inițiale și în diagnosticarea procedurală. Sunt stabilite referințe și corespondențe cu ICD 10 si alte tipologii de diagnostice.

Partea practică: sunt exersate în grup structurarea interviurilor inițiale, metodica explorării și anamnezei. Acestea sunt folosite ca bază pentru obținerea de evaluări, pentru stabilirea de indicatori, diagnostice și prognoze.

Ekkehard Tenschert, MSc

Detalii despre formator AICI.

16 ore Introducere în psihoterapia Gestalt integrativă cu copiii și adolescenții

Introducere în psihoterapia Gestalt integrativă a copiilor și adolescenților și rolul ei în sistemul de sprijin și suport dedicat acestora. Participanții la seminar vor primi informații referitoare la aspecte specifice ale stabilirii primului contact, clarificării scopului terapiei, prima discuție, diagnostic, lucrul cu părinții / mediul și în diversele cadre de lucru: terapie individuală, consilierea părinților, terapie în grup, terapie de familie.

Partea practică: participanții vor analiza posibilitățile unei comunicări corespunzătoare vârstei clienților și vor învăța despre utilizarea jocului, lucrului scenic și mediilor creative în lucrul psihoterapeutic cu copii și adolescenții.

Anca Opris 16 ore Principii adleriene de creștere a copilului

Înţelegerea copilului, discutarea şi exersarea principiilor de creştere a copiilor din perspectiva psihologiei adleriene. Participanţii sunt învăţaţi cum pot creşte copii cooperanţi, responsabili şi autodisciplinaţi fără a utiliza metode autoritare, recompense şi pedepse.

Partea practică: vor fi utilizate pentru înţelegerea şi explicarea unor aspecte diferite tehnici și mijloace de exprimare artistică: statuia  (relaţii şi dinamici), păpuşi (în explicarea familiagramei), cardurile OH (stresori, factori încurajatori), desene animate (stiluri parentale), desenul, colajul (principii adleriene de crestere a copilului)

Ekkehard Tenschert, MSc

Detalii despre formator AICI.

16 ore Efectuarea terapiilor individuale

Acest seminar oferă o privire de ansamblu asupra factorilor prin care acționează Gestalt terapia integrativă și asupra abilităților de bază și atitudinilor utile ale unei relații terapeutice, care derivă din aceștia. Sunt studiate fazele procesului terapeutic, de la primul contact până la finalizare și despărțire. Se acordă atenție propriei rezonanțe, gestionării fenomenelor de transfer și contra-transfer, precum și tulburărilor din procesul terapeutic. Participanții vor discuta despre necesitatea psihoterapeuților de a se îngriji în mod adecvat de propria persoană și vor analiza posibilitățile granițelor personale și a construirii unui sistem adecvat de susținere prin intervizare și supervizare.

Partea practică: se va exersa și reflecta cu privire la posibilitățile lucrului terapeutic pe baza principiilor de bază ale Gestalt terapiei integrative (de ex. atitudinea în dialog, proceduri fenomenologic, lucrul în Aici și Acum, diagnosticul procesual).

Dr. Bogdan Ion 16 ore Bazele F.I.T. (Feedback Informed Treatment)

FIT este un sistem de proceduri care se poate adăuga la practicarea unui model terapeutic definit, pentru a orienta mai bine deciziile terapeutice și a crește eficacitatea intervenției.

Partea practică: cursul se desfășoare interactiv, îmbinând prezentarea unor informaţii teoretice cu exerciţii practice, de tip analiză de caz, studiu de caz, joc de rol, situații care să dezvolte capacitatea cursanţilor de a utiliza scale de măsurare și monitorizare a rezultatelor (ORS/CORE10/OQ) și scale de măsurare și monitorizare a alianței de lucru (SRS/WAI) atât ca instrumente de evaluare cât și ca suport direct pentru intervenție, orientând conversațiile terapeutice.

DDr. Wolfgang Till

Detalii despre formator AICI.

16 ore Transfer și contra-transfer

Conceptele de transfer, contra-transfer și identificare proiectivă precum și diferitele aspecte ale acestor concepte: transfer și contra-transfer în diverse tipuri de patologie, la interviurile inițiale dar și în cursul terapiilor pe termen lung, sunt abordate ca evenimente interacționale cu scopul unei autenticități selective și pentru evitarea unui contra-transfer.

Partea practică: sunt prezentate modalități de manifestare, identificare și folosire a lor în cadrul Gestalt terapiei integrative. Se realizează jocuri de rol și se prezintă studii de caz.

Dr. Herta Hoffmann-Widhalm

Detalii despre formatoare AICI.

 

16 ore

Terapia traumei

Temele centrale sunt reprezentate de  conceptele pentru clarificarea traumelor psihice, indicatorilor de diagnosticare si tehnici de terapie generala, principiile de baza ale terapiei de formare, metode si tehnici in terapia de formare care se poate combina cu abordarile terapeutice specifice traumei, puntea de legatura cu transferul si contra-transferul.

Mag. Helene Neumayr

Detalii despre formatoare AICI.

 16 ore Dependenta

Cursul abordeaza urmatoarele subiecte:

 • Fenomenologia abuzului, a obisnuintei si dependentei.
 • Posibile interventii in cazul dependentei.
 • Terapia, consilierea si sprijinirea celor afectati si rudelor lor in medii diferite.
 • Legatura cu centrele de ingrijire disponibile.
 • Contextul spiritual al dependentei.
 • Atentie deosebita se acorda partii de autoconstientizare, deoarece cazurile de dependenta, in orice forma, difera de la om la om.
Markus Hochgerner, MMSc

Detalii despre formator AICI.

 16 ore  Afectiuni structurale

In acest curs, in prim plan se afla activitatea de diagnostic structural, prima elaborare a ipotezei de diagnostic structural, stabilirea scopului si punctele cheie ale terapiei, respectiv planificarea terapiei. Trebuie sa devina clar ca prin oamenii structural afectati se ajunge in momentul de fata la alte puncte cheie ale psihoterapiei decat prin oamenii cu un nivel de integrare neurotic, respectiv sanatos. Ca ajutor diagnostic este folosit Diagnosticul Psihodinamic Operationalizat (DPO). Planificarea terapiei pune accentul pe nivelul de integrare. Pentru a intelege acest sens profund psihologic si hermeneutic se revine la un model cuprinzator al dezvoltarii infantile. Punctul cheie finalmente il reprezinta planificarea terapiei cu metode terapeutice de formare intergrativa.

 

 

Monika Wahlmüller, MSc

(auto-cunoaștere și dezvoltare personală în grup)

Detalii despre formatoare AICI.

48 ore Partea practică anul 2: în al doilea an se aprofundează procesul de auto-conștientizare. La sfârșitul celui de-al doilea an se realizează o evaluare preliminară care oferă persoanelor în formare un feedback cu privire la nivelul personal de auto-cunoaștere.
Auto-cunoaștere și dezvoltare  personală individuală  

Minim 10 ore

 

Partea practică: auto-cunoaștere și dezvoltare personală; aprofundarea unor aspecte dificil de lucrat în cadrul grupului.

Total ore anul 2266 ore.

 • ore de formare teoretică și aplicativă cu formatorii: 208 ore.
 • ore de autocunoaștere și dezvoltare personală, în grup și individuală: 58 ore (minim).

ANUL 3

Formator Nr. ore Tematica
Dr. Günther Ditzelmüller

Detalii despre formator AICI.

 96 ore Pregătire teoretică, metodologică și practică

practicum

Se experimentează în mod direct metoda Gestalt terapiei integrative și se pun bazele unei activități terapeutice personale.

Partea practică anul 3: în acest an se realizează o pregătire teoretică și practică ce are ca scop profesionalizarea anumitor activități și comportamente specifice psihoterapeutului în devenire. Se realizează analize ale proceselor de grup, exerciții specifice făcute în grupe de câte trei – practicum (terapeut – client – martor), exersare temporară și supravegheată a rolului de terapeut de grup etc.

Evaluare finală: la sfârșitul celui de-al treilea an se face evaluarea finală a competențelor personale și profesionale, care sunt baza recomandării de a accede la nivelul de psihoterapeut în supervizare.

Markus Hochgerner MMSc

Detalii despre formator AICI.

17 ore Psihosomatică

Pe baza conceptelor psihologiei dezvoltarii si a celei psihodinamice (cercetarea infantila, teoria obiect-relatie, psihologia formala, diagnosticul psihodinamic operationalizat) despre dezvoltarea sanatoasa si cea nesanatoasa sunt dezvoltate modele de interventie si proceduri terapeutice potrivite pentru personalitate (atat cele de sprijinit dar si centrate pe confruntare) atunci cand este vorba de persoanele afectate somatic.

Mag. Petra Klampfl, MSc

Detalii despre formatoare AICI.

17 ore Nevrozele

Diagnosticul orientat pe simptom al ICD 10 s-a distantat de schema traditionala a diferentierii intre nevroze si psihoze. Insa orientarea pe simptome singura nu ajunge pentru practica diagnostica si terapeutica.

Cu ajutorul noilor avansari ale cercetarii psihoterapeutice si infantile, semnificatia practica urmeaza sa fie revizuita si completata in ceea ce priveste conceptele de transfer si contra-transfer.

Dr. Cristina Gollner

Detalii despre formatoare AICI.

17 ore Psihoze

Recunoasterea si descrierea unei imagini de stadiu psihotic, respectiv a unei dezvoltari psihotice, reflectiile diagnostic-diferentiale si legatura psihotrapeutica cu pacientii se afla in centrul acestui curs.

Aici sunt prezentate modele psihodinamice pentru cercetarea afectiunilor psihotice din diferite scoli. Diferite posibilitati de interventie si tratament au fost dezbatute si exersate in grupa.

In plus, trebuie trezite intelegerea si respectul pentru performantele creative ale pacientilor in conexiune cu afectiunea lor.

·         Cu ajutorul materialelor filmografice si auditive si a experientelor de granita ale pacientilor se poate empatiza cu starile psihotice si, de asemenea, se pot si intelege mai bine.

·         Formele acestei afectiuni sunt diferite de la o persoana la alta.

·         Posibilitati si granite de forme de interventie ale terapiei formale integrative sunt prezentate si dezvoltate colectiv.

Andrei Constantinescu 18 ore Noțiuni de psihopatologie psihanalitică

Privire de ansamblu asupra teoriilor psihanalitice: teoria pulsiunii, teoria relatiilor de obiect, teoria intersubiectivitatii. Simptom, sens si semnificatie. Teoria angoasei si mecanismele de aparare ale eului.

Contexte psihopatologice paradigmatice: polul organizarii nevrotice a psihismului, polul organizarii psihotice a psihismului, stari limita / organizari borderline, polul psihosomatic

Elemente de tehnica psihanalitica: analiza relatiei de transfer-contratrasfer si interpretarea.

Partea practică: studii de caz și exemplificari.

Lena Ruști 18 ore Psihodinamica psihopatologiei

Introducere in teoria psihodinamicii psihopatologiei prin intelegerea comportamentului uman;

Notiuni de baza privind abordarile actuale in psihopatologie;

Intelegerea etiologiei si a tratamentelor psihoterapeutice specifice in diferite forme de psihopatologie.

Partea practică: studii de caz și exemplificari.

 

Monika Wahlmüller, MSc

(auto-cunoaștere și dezvoltare personală în grup)

Detalii despre formatoare AICI.

48 ore Partea practică anul 3: în primii trei ani se pune accent pe procesele de auto-conștientizare, în timp ce bazele teoretice se integrează treptat (în cadrul tuturor celorlalte seminarii din cadrul formarii). La finalul celui de-al treilea an se realizează o evaluare intermediară care le oferă persoanelor în formare un feedback cu privire la nivelul personal de auto-cunoaștere.
Auto-cunoaștere și dezvoltare personală individuală Minim 10 ore Partea practică: auto-cunoaștere și dezvoltare personală; aprofundarea unor aspecte dificil de lucrat în cadrul grupului.

Total ore anul 3241 ore.

 • ore de formare teoretică și aplicativă cu formatorii: 183 ore.
 • ore de autocunoaștere și dezvoltare personală în grup și individualăminim 58 ore.

Total general pentru 3 ani de formare: 775 ore.

 • ore de formare teoretică și aplicativă cu formatorii: 601 ore.
 • ore de autocunoaștere și dezvoltare personală de grup și individualăminim 174 ore.

 

Recomandarea si certificarea pentru lucru in regim de supervizare se realizeaza pe baza:

 1. lucrarii scrise de finalizare a celor 3 ani (care trebuie sa dovedeasca cunoasterea metodei Gestalt terapiei precum si a literaturii relevante din domeniu).
 2. feedback-ului si recomandarilor formatorilor din Austria.

ANUL 4

Formator Nr. ore Tematica
Ekkehard Tenschert, MSc

Detalii despre formator AICI.

 17 ore Psihoterapia integrativă Gestalt cu copiii și adolescenții

Aprofundarea modului de intervenție în psihoterapia Gestalt integrativă a copiilor și adolescenților și rolul ei în sistemul de sprijin și suport dedicat acestora. Participanții la seminar vor primi informații referitoare la aspecte specifice ale stabilirii primului contact, clarificării scopului terapiei, prima discuție, diagnostic, lucrul cu părinții / mediul și în diversele cadre de lucru: terapie individuală, consilierea părinților, terapie în grup, terapie de familie.

Partea practică: participanții vor analiza posibilitățile unei comunicări corespunzătoare vârstei clienților și vor învăța despre utilizarea jocului, lucrului scenic și mediilor creative în lucrul psihoterapeutic cu copii și adolescenții.

Mag. Barbara Stadler

Detalii despre formatoare AICI.

17 ore Concepte dinamice în cuplu și intervenții

Prima parte

Lucrul la prim-plan: de la problemă în cuplu la iubirea aprofundată

„Nu ești așa cum te vreau eu …“

Informarea cu privire la concepte de bază ale terapiei Gestalt integrative, teoretice, și din perspectiva terapiei de cuplu, pentru a le transforma în aspecte utile în ceea ce privește fenomenele de contratransfer și succesul terapiei.

Conținut, scopuri: Motivele care ne mișcă și care își exercită influența asupra relației de cuplu ne sunt în parte necunoscute. În prezentare și discuție se arată de ce cuplurile ajung în situații de criză și de luptă de putere, și cum poate fi stimulată reîntoarcerea relației pe o cale care să o transforme într-o relație satisfăcătoare.

Seminarul este construit pe baza unor pasaje selectate din literatura de specialitate adecvată, din domeniul terapiei integrative Gestalt, a terapiei didactice și terapiei de cuplu.

Aspecte de interes: fenomene ale alegerii inconștiente a partenerului, atitudinea psihoterapeutică de bază în cazul problemelor de cuplu în terapia individuală și terapia de cuplu, lucrul la propriiel aspecte ale dianmicii cuplului, aspecte proprii de care ne dezicem și pe care nu le acceptăm, referiri la psihologia dezvoltării, lucrul cu scaunul gol, acceptarea, criterii ale rugăminții și modificării comportamentului, condiții ale unei relații de cuplu reușite.

Metode: Prezentare, experiment, demonstrație, discuție liberă / reflecție, material de curs, bibliografie – terapie Gestalt integrativă, teorie didactică, aspecte ale terapiei relației.

Mag. Barbara Stadler

Detalii despre formatoare AICI.

17 ore Concepte dinamice în cuplu și intervenții

partea a 2-a:

Lucrul la planul secund: modificare introiecțiunilor relației de cuplu părintești

„Ești precum mama ta, precum tatăl tău, precum bunicul …“

Informare cu privire la seria de intervenții integrative Gestalt terapeutice conform lui Anne Teachwort, pentru a le putea face utile pentru transformări

Conținut / scopuri: În acele puncte unde se repetă lupta pentru putere se vor analiza modele interiorizate de relație în cuplu printr-o extensie a lucrului cu scaunul gol: demonstrații ale intervențiilor prin terapia Gestalt integrativă pentru prelucrarea problemelor dintre părinți, pentru a conștientiza modelele interiorizate de relație în cuplu și pentru a le face putea folosi pentru schimbare acestor modele.

Această serie intervențională prin terapie Gestalt intergrativă este foarte valoroasă, deoarece își deplasează punctul de interes de la copiii răniți din trecut spre adultul de azi, care privește aspectele pozitive și cele care au provocat suferință ale comportamentului părinților, cu toată experiența sa relațională. – Noi nu facem asta pentru a-i judeca pe părinți, ci pentru a ne putea pune mai bine în acea situație, unde chiar putem schimba analogiile cu comportamentul relațional al părinților pe care le regpsim în noi -chiar fără să vrem acest lucru.

Este vorba despre acele situații dificile, când parterenul sau partenera noastră ne spune: „Ești precum mama ta, precum tatăl tău, precum bunicul …“

Scopul este cunoașterea și discutarea aplicării seriei de intervenții.

Aspecte de interes: anamneză, schemă fenomenologic, lucrul cu trei scaune,

Auto-cunoaștere și dezvoltare personală în grup și individuală Minim 100 ore 
Supervizare Minim 150 ore supervizare Minim 400 ore de practică clinică.

Total ore anul 4301 ore (+ minim 400 ore de practică clinică).

 • ore de formare teoretică și aplicativă cu formatorii (preferințe personale):51 ore.
 • ore de autocunoaștere și dezvoltare personală, în grup și individuală100ore (minim).
 • ore de practică clinică: 400 ore(minim).
 • ore de supervizare: 150 ore(minim).

Recomandarea si certificarea pentru lucru in regim autonom se realizeaza pe baza:

 1. lucrarii scrise de finalizare a celor 4 ani (care trebuie sa dovedeasca cunoasterea metodei Gestalt terapiei si aplicarea acesteia in cadrul unui studiu de caz precum si a literaturii relevante din domeniu).
 2. feedback-ului si recomandarilor formatorilor din Austria.

Total general program formativ: 1476 ore 

 • ore de formare teoretică și aplicativă cu formatorii: 652 ore.
 • ore de autocunoaștere și dezvoltare personală, în grup și individuală: 274 ore (minim).
 • ore de practică clinică: 400 ore (minim).
 • ore de supervizare: 150 ore (minim).

OBSERVATIE: In functie de programul formatorilor, ordinea seminariilor poate sa difere!

Programul formativ este similar celui desfasurat la nivel de Master of Science (Psihoterapie) in cadrul Universitati Dunarii, Krems, Austria. Detalii AICI.

Gasiti calendarul seminariilor din primii 2 ani aici.

Poza de Fokke Brink.

16 Comments

 • Irina Săcuiu commented on 28 July, 2022 Reply

  Bună ziua,
  Aveți în programă formări specifice doar pentru copii și adolescenți?

  Mulțumesc!

  • admin commented on 17 December, 2022 Reply

   Buna ziua

   DA, daca cititi progrmul formativ observati ca sunt 2 seminarii dedicate acestei teme.

   Cele bune,
   Echipa IGB

 • Adela Popescu commented on 24 May, 2022 Reply

  Buna ziua. Ma intereseaza cand incepe un nou program de formare sau se pot face inscrieri pe parcursul anului (ma gandesc si la situatia in care unele persoane se pot retrage si grupa ramane incompleta)cu recuperarea seminariilor din urma. Multumesc!

  • admin commented on 26 May, 2022 Reply

   buna ziua

   nu pot intra alte persoane in grupul de formare, DUPA inceperea formarii, pentru ce se perturba climatul de confidentialitate si structura grupului + nu este legal conform normelor in vigoare.

   o noue generatie de formare va incepe in urmatorii ani. Puteti sa va depuneti candidatura si va contactam cand incepem interviurile.

   cele bune!

 • Camelia Ghiulai commented on 11 January, 2022 Reply

  Mi-as dori și eu sa se organizeze la Cluj o grupa de formare.

  • admin commented on 20 January, 2022 Reply

   Buna ziua

   Deocamdata resursele disponibile nu permit acest lucru.

   Va multumim pentru interes!

   Cele bune,
   Mihai Albu

 • Pop Flavia commented on 29 September, 2021 Reply

  Bună ziua, oare la Cluj pe viitor ar fi posibil sa înființați o grupa di la Cluj?
  Mulțumesc!
  Gânduri bune,
  Flavia Pop

  • admin commented on 5 October, 2021 Reply

   Buna ziua

   In viitorul destul de indepartat, insa sunt sperante 🙂

   Cele bune,
   Mihai Albu

   • Pop Flavia commented on 10 October, 2021 Reply

    Mulțumesc și ca asteptam! 🙂

 • Andrei commented on 22 January, 2018 Reply

  Buna seara, ma intereseaza o formare in art terapy dar nu stiu unde as putea gasi asa ceva, o prietena mi-a recomandat site-ul dumneavoastra. Daca ma puteti ajuta ar fi excelent. Va multumesc!

 • Alina Balan commented on 23 November, 2017 Reply

  Buna seara. Sunt interesata de acest program de formare si va multumesc pentru ca il aduceti si in Romania. Cate seminarii sunt in fiecare an de formare? Am citit despre cursuri, ibsa nu mi-am dat seama cum sunt split-uite pe seminarii. Cele bune!

 • admin commented on 19 June, 2017 Reply

  Iata si pagina dedicata costurilor programului formativ in Gestalt terapie integrativa. Cele bune!
  http://igb.ro/costuri/

 • Horia Marinescu commented on 27 February, 2017 Reply

  Buna ziua. Care sunt costurile?

  • admin commented on 28 February, 2017 Reply

   Buna ziua

   Cat de curand si pagina dedicata acestui aspect.

   Cele bune!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.